හොඳම අලෙවිකරුවන්

අපි රාක්කයෙන් බැහැර සේවාවක් ලබා දෙනවා පමණක් නොව, අභිරුචිකරණය කළ සේවාවක් ද ලබා දෙන්නෙමු.

  • about us

නිංබෝ හොන්ගාවෝ එළිමහන් නිෂ්පාදන සමාගම, 2010 දී ආරම්භ කරන ලදි. අපි පහසු වරාය නගරයක- ෂෙන්ජියෑං පළාතේ නිංබෝ හි පහසු ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත. පැටියෝ ගෘහ භාණ්ඩ ආවරණ, බීබීකියු ග්‍රිල් කවරය, සෝෆා ආවරණය සහ කාර් ආවරණය, මිටිය, කූඩාරම, නිදන බෑගය යනාදී සෑම ආකාරයකම එළිමහන් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීම සහ සැලසුම් කිරීමේ වසර 10 ක පළපුරුද්ද සමඟ අපි රාක්කයෙන් බැහැර සේවාවක් ලබා දෙනවා පමණක් නොවේ , නමුත් අභිරුචිකරණය කළ සේවාවක් ද සපයයි.

නව පැමිණීම්

අමුද්‍රව්‍ය වල සිට කැපීම සිට මැසීම දක්වා ඇසුරුම් දක්වා සෑම නිෂ්පාදන සම්බන්ධකයක්ම අපගේ උසස් අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

+86 15700091366